DovrefjellMX

Dovrefjell MX

Archive for oktober 2013

Lisenser 2014

leave a comment »

Barnelisens  8 år, kjøpt i 2013: Alle barn som fyller 9 år i løpet av året 2014 
skal/må gå et ordinært lisenskurs
før de mottar kjørelisens for året 2014. Her skal/må søknad om kjørelisens samt. 
Egenattest fylles ut og sendes inn til NMF.

Barnelisens 12 år, kjøpt i 2013 (overgang til ungdomslisens i 2014) 
Alle som fyller 13 år i løpet av året 2014, skal/må sende inn legeattest før de 
mottar faktura og kjørelisens for 2014. 
Dette forutsetter at utøver har en ordinær barnelisens som er sendt ut fra NMF tidligere.

Rekruttlisens, kjøpt i 2013: Alle som har kjøpt rekruttlisens for kalenderåret 2013 
skal/må gå lisenskurs 
innen året 2013 er slutt, så sant de ønsker å fortsette med kjøringen i 2014. 
Da skal/må søknad om kjørelisens og legeattest fylles ut og sendes inn til NMF.

Oversikt over de forskjellige skjemaene som skal/må benyttes finnes på denne linken -->
NMF

Rune
NMF

Written by dovrefjellmx

21/10/2013 at 11:41

Publisert i Informasjon, Nyheter